Rørsystem

Kategorier

Olje & Gass

Fiskeoppdrett

Jernbane

Industri

Offentlig sektor

Rørsystem

Vi leverer GRE, GRP & GRVE rørsystem fra Future Pipe Industries for bruk i olje- og gass-, industri-, vann- og marine- og offshoreindustrien.

Wavistrong

Wavistrong rørsystemer installeres i de mest korrosivt krevende omgivelser.

I dag er det tusenvis av kilometer med Wavistrong-rør som kontinuerlig brukes i raffinerier, LNG-anlegg, petrokjemiske anlegg, kraftverk, oljefelt og offshore-plattformer.

Wavistrong er utviklet av Future Pipe Industries og er et ekstremt holdbart rørsystem som er produsert i henhold til svært høye krav. Det brukes et termoherdende harpikssystem der glassfibre vikles til en jevn roterende mandrell og impregnert med en aromatisk eller cykloalifatisk aminherdet epoksyharpiks. Det resulterer i et rør som har en høy kjemisk og korrosjonsbestandighet samt utmerkede mekaniske, fysiske og termiske egenskaper.

I tillegg til Wavistrong-serien, ble tre produktfamilier tilpasset spesifikke behov / applikasjoner som er:

 • Wavistrong H2O
 • Wavistrong FR
 • Wavistrong Fibertubes

Vår Wavistrong produktlinje er tilgjengelig i både elektrisk ledende og ikke-ledende serier.

Wavistrong rør og fittings varierer fra 25 til 1600 mm i diameter og tåler trykk opptil 50 Barg. Wavistrong er det ideelle rørsystemet for en lang rekke bruksområder i både underjordiske og over bakken installasjoner.

 • Transport av råolje
 • Brannslokkingsnett / Brannvannlinjer
 • Drikkevannslinjer
 • Pumpestasjon
 • Kjølelinjer for sjøvann
 • Flowlinjer
 • Raffineri-system
 • Offshore plattformrør
 • Industrielle avfallsrørledninger
 • Kjølenettverk
 • Fjernvarmenett
 • Marine og offshore rørsystemer

Fiberstrong

Fiberstrong er et korrosjonsbestandig rørsystem som kan brukes i en lang rekke bruksområder for både installasjoner over bakken og under jorden.

Rørsystemet er utviklet av Future Pipe Industries og er produsert av en termohærdende harpiks, polyester eller vinylester og er forsterket med glassfiber ved hjelp av en presis filamentviklingsteknikk og tidvis rent silikasandfyllstoff. De ferdige rørene er sterke, fleksible og består av en harpiksrik forsterket foring, konstruksjons-vegg og et harpiks-rikt ytre lag.

Fiberstrong rør og fittings er ideelle for kystområder og er tilgjengelige fra 80 til 4000 mm i diameter og i trykk opptil 25 barg. Dette gjør dem ideelle til bruk i en rekke formål:

 • Vannkraft rør
 • Avløpsnett
 • Dreneringsnettverk
 • Irrigasjonsnettverk
 • Sjøvanninntakslinje
 • Havvannsutfallslinjer
 • Utslippslinjer for sjøvann
 • Sjøvann kjølesystem
 • Fjernkjøling og oppvarmingsnett
 • Kjemiske rørsystemer
 • Kloreringsrørsystemer
 • Jacking Pipe system
 • Vannoverførings- og distribusjonslinjer

Kontakt oss i dag med din forespørsel på Future Pipe Industries rørsystem.

Vi kan tilby følgende tjenester

 • Befaring
 • Anvendelser
 • Designanbefalinger
 • Stress- og trykkstøt-analyser
 • Fleksibiltetsanalyse (statisk/dynamisk)
 • Designforankring / ankerblokker (nedgravde rørsystem)
 • Design og funksjon/plassering av pipe support (over bakkenivå)
 • Isometriske detaljtegninger
 • Endelige elementberegninger

Anvendelser

 • Transportledninger for råolje
 • Rørsystem for brannslukning / brannvanns-linjer
 • Drikkevannsledninger / Pumpestasjon rørsystem
 • Sjøvanns kjølesystem
 • Generelle rørsystem
 • Raffineri vann- sjøvannstilførsel
 • Rørsystem på offshore plattformer
 • Industriell rørsystem for avløp
 • Fjernvarme / fjernkjøling
 • Rørsystem for marin anvendelse

Andre produkter

Gitterrister

Gitterrister

Støpte gitterristerStøpte gitterrister har et kvadratisk eller rektangulært gittermønster. Gitterristene produseres med støpeform hvor bunter av glassfiber legges lagvis med 90 graders vinkel. Dette gir en bæreevne i begge retninger i horisontalplanet. Profilbasert...

Glassfiberstruktur

Glassfiberstruktur

Konstruksjoner i glassfiber kan være opptil 70% lettere enn stål, korrosjons-fritt og elektrisk isolerende. Vi kan utfører Engineering, design, fabrikkering og installasjon.