Bærekraft

w

Phone number:

Address:

Bedriftsvegen 34
4353 Klepp Stasjon
Norway

Bærekraftige egenskaper og
lavere fotavtrykk

CO2-fotavtrykket til kompositt er i mange tilfeller lavere sammenlignet med andre materialer. Forklaringen ligger i egenskaper som lav vekt, høy mekanisk styrke og lang holdbarhet.

Et sentralt mål for oss er å skape bærekraftige løsninger i glassfiber som kan erstatte materialer som er mer belastende på miljøet. Vi ser potensialet i markedet hvor våre produkter kan ertsatte tradisjonelle materialer og samtidig golde utslipp nede på sikt.

Klimaavtrykk blir stadig viktigere ta i betraktning når materialer skal velges. Det er fire sentrale områder hvor glassfiberen utpeker seg:

Holdbarhet

Vedlikehold

Transport

Installasjon

Lang levetid

Styrken til kompositt sørger for at vi kan lage produktløsninger som presterer over lang tid. Med solide design og slitesterke produkter maksimerer vi levetiden til materialet. Langsiktige løsninger betyr mindre utskiftinger og nødvendige oppgraderinger.

Vedlikeholdsvennlig

Kompositt krever minimalt med vedlikehold. Arbeid som må utføres for å holde materialer ved like krever energi og fører til økte utslipp. Vedlikehold som er typisk for andre materialer vil ikke være nødvendig for komposittprodukter.

Lett transport

Lav vekt er også et viktig stikkord. Materialets letthet er mindre belastende på transporten, krever mindre energi og resulterer i lavere utslipp. Det gjelder både lange transporter, men også frakt på arbeidsplasser og annen flytting.

Enkel installasjon

Lette materialer er enkle å håndtere og krever mindre ressurser til installasjon. Store, spesielle og energikrevende maskiner er ikke nødvendige, og produkter kan ofte tilpasses på stedet.

Kompositt, stål og aluminium

Det europeiske komposittforbundet har samlet informasjon om glassfiber og CO2-utslipp. Dokumentet viser til forskning hvor kompositt blir sammenlignet med stål og aluminium. Materialene ble vurdert på produksjon, forming og resirkuleringsmuligheter. Studier viser at kompositt kan ha opp til 54% mindre globalt oppvarmingspotensial (GWP) sammenlignet med stål og aluminium.

%

Mindre GWP

VÅRE BÆREKRAFTSMÅL

Sammen må vi dra samfunnet og næringslivet i en bærekraftig retning. FN har definert en liste med mål verden må strekke seg etter for å bli mer bærekraftige. Vi har pekt ut de målene hvor vi kan utgjøre en forskjell.

GOD HELSE OG LIVSKVALITET

Hos Glassfiber Produkter skal de ansatte føle seg trygge, være friske og trives på jobb. Derfor er arbeidet rundt sikkerhet, tilrettelegging og samhold essensielt for oss.

Bærekraftsmålet handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle. Sikkerhet har topp prioritet, og vi jobber kontinuerlig med å avdekke og forebygge risiko. Verneutstyr er alltid tilgjengelig og i topp stand, og alle maskiner er utstyrt med sikkerhetsløsninger som forhindrer skader. Teamet holdes også oppdatert med kurs og opplæring.

Vi gjør det vi kan for å holde teamet vårt friske og raske. Vi skal trives på jobb, og derfor arrangerer vi aktiviteter og påfunn som skaper et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø. Det styrker samholdet og bygger en kultur i bedriften vi er stolte av.

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

En av våre viktigste oppgaver er å legge til rette for en fast, trygg og inkluderende arbeidsplass for våre dyktige ansatte.

Bærekraftsmålet handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Glassfiber Produkter vil bidra til et anstendig og inkluderende arbeidsliv av god kvalitet. Det krever en stabil drift og sunn økonomi.

Vi satser på unge og de med lite erfaring, og gjennom oss kan de få en fot innenfor arbeidslivet. Denne gruppen har en stor verdi, og kan bli en viktig ressurs for bedriften.

INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

Med glassfiber kan vi skape innovative og robuste løsninger som tåler tidens tann. Derfor har vi som mål at mer glassfiber skal brukes som løsninger innen infrastuktur.

Bærekraftsmålet handler om å bygge solid infrastruktur med bærekraftig industrialisering og innovasjon. Produkter i glassfiber har høy styrke og lang levetid. Det sørger for solide løsninger som varer lenge, krever lite vedlikehold og fører til mindre utslipp av klimagasser. Glassfiberens allsidighet gjør at vi kan skreddersy løsninger med stor grad av nøyaktighet, og det vil kreve mindre utskiftinger og oppgraderinger over tid. Glassfiberen kan erstatte andre mindre miljøvennlige løsninger som brukes i dag.

ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Vi ønsker å gjøre mest mulig med minst mulig. Det betyr at materialer og produkter vi tar inn skal utnyttes til det fulle. 

Bærekraftsmålet handler om å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Rester og avkapp fra produksjonen er en ressurs i våre øyne. Overflødige materialer bruker vi videre i nye prosjekter. Solide rutiner gir oss oversikten over hvilke rester vi har, og hvordan det på best mulig måte kan utnyttes i fremtidig produksjon. Slik slipper vi å kaste mye som er brukbart. Det materialet som ikke kan benyttes mer, gjenvinnes på andre måter. Det resirkuleres om til nytt råmateriale eller brukes som energi til andre typer produksjon.

Våre produkter oppfyller strenge krav på mange områder. Blant annet inneholder ingen av våre produkter skadelige kjemikalier omtalt i Reach-forskriften.

STOPPE KLIMAENDRINGENE

Bruk av miljøvennlige materialer, effektiv benyttelse av råvarene og oppfølging av våre egne utslipp er blant våre bidrag i kampen mot klimaendringene.

FN oppfordrer til umiddelbart å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Vi gjør vår del for å holde utslippene våre nede. Vi har solide rutiner for hvordan vi skal utnytte materialene våre på best mulig måte, og hvordan vi håndterer ubrukbart avfall. Sammenlignet med flere andre materialer har glassfiberen et mindre klimafotavtrykk. Glassfiberens høye styrke og lave vekt gjør transport lettere, og krever mindre av installasjonsarbeidet. Glassfiberen krever lite vedlikehold og har en lang varighet, alle er faktorer som gir mindre utslipp.

Vi følger også med på våre egne utslipp som strømforbruk, drivstoff og restavfall. Det gir oss bedre innsikt, og gjør det lettere å ta mer miljøvennlige valg i den daglige driften.

SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

Vi deltar på arenaer med andre i jakten på bedre og mer miljøvennlige løsninger. Det innebærer hva og hvordan vi produserer, hva det brukes til og hvordan det kan gjenvinnes på best mulig måte.

Bærekraftsmålet handler om å styrke partnerskap for å oppnå en bærekraftig utvikling. Glassfiber Produkter samarbeider med mange aktører innenfor flere områder. Sammen med Rogaland Gjenvinning tar vi oss av avfallet fra produksjonen.

Ecofiber er leverandør av resirkulert glassfiber. De produserer granulat av gamle båter og annen glassfiber som vi har brukt til mange av våre prosjekter.  

Vi sikter oss også inn mot andre arenaner hvor vi møter aktører i samme bransje. Slik kan vi samarbeide og utveksler kunnskap om viktige spørsmål rundt hvordan bidra best mulig til bærekraftig utvikling.