Hva er gitterrister?

Gitterrister er vår mest populære produktgruppe og vi har et bredt utvalg gitterrister for de aller fleste behov.
Hver type gitterrist har sine egne egnede bruksområder og styrker basert på dens oppbygning, sammensetning og produksjonsmetode.

Før vi dypdykker ned i de forskjellige typene gitterrister vi tilbyr, er det greit å forstå hva en gitterrist egentlig er, og hva de brukes til.

Helt enkelt er gitterrister et samlebegrep vi bruker for rister laget av glassfiberprofiler, som sammen danner en robust overflate med regelmessige mønster. Åpningene gjør at lys, luft og vann lett kan passere gjennom, noe som er viktig for bruksområder hvor god ventilasjon og drenering er nødvendig. Gitterrister er ofte brukt i industriområder, på broer og i trapper.

Gitterristene vi selger er laget av glassfiber og blir som oftest brukt til gangbaner og platformer. Glassfibermaterialet medfører at gitterristene blir lette, samtidig som de er sterke. Dette gjør det enkelt å jobbe med og tilpasse på monteringssted. Gitterristene er i utgangspunktet korrosjonsbestandige mot utvendige omgivelser og er derfor spesielt egnet til korrosjonsutsatte miljøer.

 

Magnar Stangeland viser vareprøver av noen av
gitterristene våre.

Gitterrister brukt som gangbane på landsbasert fiskeoppdrettsanlegg.

Gitterrister i bruk som trappetrinn.

Våre tynneste gitterrister brukt til å lage et bur brukt i syrebad.

Forskjellen på gitteristene

Det er flere måter vi differensierer gitterristene våre, basert på hvordan de er produsert, hvilke komponenter de er produsert av og hvilke bruksområder de er ment for.

Produksjonsmetode

La oss se på produksjonsmetoden.
Vi lagerfører varer produsert med to forskjellige produksjonsmetoder:

Gul gitterrist med kvadratisk mønster

Støpte gitterrister

Støpte gitterrister har et kvadratisk eller rektangulært gittermønster. De produseres med støpeform hvor bunter av glassfiber legges lagvis med 90 graders vinkel. Dette gir en bæreevne i begge retninger i horisontalplanet. Samme hvilken vei og måte ristene brukes på vil styrken være fordelt likt over risten. 

Sort gitterrist med profiler

Profilbaserte gitterrister

Profilbaserte gitterrister er montert sammen av langsgående I-profiler. Profilene produseres med profiltrekking (pultrution) og monteres sammen med tverrgående profiler som låser I-profilene i posisjon. I motsetning til støpte gitterrister har profilbaserte gitterrister bæreevne i kun én retning.

Dimensjoner

Tykkelsen på risten og det vi kaller profiltykkelse har stor betydning for styrken til gitterristen.

Tykkelse på rist

Vi har rister med tykkelse fra 12mm helt opp til 51mm.
Dette har uten tvil en høy effekt på styrken til risten. Hvilken tykkelse man velger bør baseres på hvilken last som skal bæres og hvor stort eventuelt fritt spenn blir.

Profiltykkelse

En annen dimensjon av gitterristen som bestemmer den strukturelle styrken til gitterristen er profiltykkelsen. Med profiltykkelse mener vi tykkelsen som utgjør mønsteret på risten, enten det er støpte eller profilbaserte rister.

Profil-mønster og åpning

Våre støpte gitterrister er utformet med det vi betegner som et profil-mønster. Dette mønsteret er tilgjengelig i en rekke ulike dimensjoner, og kombinasjonen av disse dimensjonene og profiltykkelsen har en stor påvirkning på ristens styrke og bæreevne.
Når vi omtaler åpninger, snakker vi om våre profilbaserte gitterrister. Åpning refererer vi til avstanden mellom de I-formede profilene i gitterristen, noe som er et sentralt aspekt ved våre profilbaserte rister.

 

Forskjellen på profiltykkelse.

Noen av ristene våre har et annet overflatemønster enn
hovedmønster.

Belastning

På produktsidene til gitterristene finner du en lasttabell som viser hvilken belastning risten er beregnet for. Dette er et godt verktøy om du er usikker
på om den gitte gitterrister er sterk nok for dine behov.
Her er et eksempel på lastberegning på en av våre 38mm rister:

Det ser kanskje litt komplisert ut, men vi skal gjøre vårt beste for å forklare.

Åpent spenn

På venstre side av tabellen ser du en liste over åpne spenn, altså åpningen mellom underliggende bjelker eller bærestruktur.

Belastning

De hvite tallene i det gule feltet på toppen er belastning oppgitt i kN(kiloNewton). 1kN = 100kg.
Når vi sier belastning så snakker vi om den vekten som gitterristen skal tåle å ha oppå seg.

På venstre siden av tabellen viser vi til to ulike typer belastning, ΔU og ΔC.
ΔU er belastning jevnt fordelt per kvadratmeter, og ΔC er konsentrert belastning pr. meter eller linjelast på 1 meter. Det sier altså noe om hvordan belastningen påføres gitterristen. Δ står for Delta og betyr i fysikk endring. I dette tilfellet, endringen gitterristen gjør ved påført belastning.

Bøyning

Tallene i midten av tabellen er hvor mye gitterristen bøyer seg i mm. Ta for eksempel et åpent spenn på 800mm. Her ser vi at om vi utsetter den for 8kN, så vil den bøye seg 4,5mm ved jevnt fordelt last (ΔU) og 8,8mm ved konsentrert last pr. meter (ΔC).

Maks og anbefalt belastning

Helt til høyre i tabellen ser man maksimum anbefalt belastning og den bruddlast. Med anbefalt belasting snakker vi om den belastningen Glassfiber Produkter AS, sammen med råd fra produsent, anbefaler. Bruddlast er den belastningen risten tåler før den knekker i to.

 

Bindemiddel

Som vi har forklart i denne artikkelen om hva glassfiber er og hva det er laget av, er bindemiddel en av komponentene i glassfiber.

Vi har gitterrister som består av én av fire forskjellige bindemidler. Alle bindemidlene gir høy styrke, lang levetid, og brannhemmende egenskaper; men enkelte bindemidler kan også gi ytterligere egenskaper.

Ortopolyester

Ortopolyester tilbyr en god balanse mellom ytelse og kostnad, med tilstrekkelig kjemisk resistens for en rekke anvendelser og god mekanisk styrke. Denne typen er velegnet for vannbehandling, arkitektoniske anvendelser, og generell industriell bruk.

Isopolyester

Isopolyester tilbyr god kjemikaliebestandighet og holdbarhet mot vær og vind, noe som gjør det til et godt valg for både utendørs og industrielle anvendelser hvor moderat eksponering for kjemikalier forekommer. Ristene som bruker Isopolyester er kostnadseffektive og tilbyr solid styrke.

Vinylester

Vinylester-bindemidlet utmerker seg med sin overlegne kjemikaliebestandighet, spesielt mot syrer og sterke alkaliske kjemikalier. Vinylester er ideelt for bruk i ekstremt korrosive miljøer som forekommer innen kjemisk industri. Ristene har også utmerkede mekaniske egenskaper og holdbarhet.

Fenol

Fenolbaserte gitterrister er kjent for sin eksepsjonelle brannbestandighet og lave røykutvikling, noe som gjør dem til et foretrukket valg til brannutsatte områder som offshore og tunneler. De har god kjemisk motstand og bidrar til økt sikkerhet.

Rister med ulike typer bindemiddel, oftest indikert av ristens farge.

Overflate

Overflaten av gitterristene kan også fåes i forskjellige varianter som egner seg til ulikt bruk.

Sklisikker overflate med finfordelt sand

En overflate med finfordelt sand gir høyest friksjon og er vår mest sklisikre overflate. Dette er vår standard overflate og et godt valg derson en vil ha høy sikkerhet mot å skli over lang tid. Egner seg godt i anvendelser hvor det kan oppstå belegg eller begroing.

Bueformet / konkav overflate

En bueoverflate oppstår naturlig under støypeprosessen. Denne gir god sklisikring, og sammenlignet med sandoverflate, er den enklere å holde ren.

Gitterrist med plate

Våre gitterrister er tilgjengelige med typisk 3 mm plate som dekker rutemønsteret. Gitterristen får da en tett overflate som kan brukes hvor en for eksempel skal hindre vann eller annet å falle gjennom risten. Plateoverflaten leveres med finfordelt sand som sklisikring eller med tåreplatemønster.

Glatt overflate

Vårt siste alternativ er glatt overflate på begge sider av gitterristen. Denne er kun tilgjengelig for våre gitterrister med 12mm tykkelse. Benyttes typisk til beskyttelse mot bevegelige maskiner eller roterende utstyr.

 

Støpt gitterrist med overfalte av finfordelt sand.

Gitterrist med plate med tåreplatemønster.

Gitterrist kategorier

Du kjenner nå til de forskjellige komponentene som er med å skape våre ulike gitterrister:

  • Produksjonsmetode
  • Dimensjoner
  • Bindemiddel
  • Overflate

På våre produktsider deler vi gitterristene våre inn i fire forskjellige kategorier basert på bruksområde og type rist.

Gul gitterrist med kvadratisk mønster

Støpte gitterrsiter

Sort gitterrist med profiler

Profilbaserte gitterrister

Kjøresterk gitterrist

Kjøresterke gitterrister

Trappetrinn

Støpte gitterrister

Dette er våre støpte gitterrister, som refererer til produksjonsmetoden beskrevet tidligere i artikkelen. Denne kategorien rister er vår mest allsidige rist og er egnet til de fleste bruksområder. Ristene kan fås i tykkelser fra 12mm helt opp til 51mm, og en profiltykkelse på hele 12mm.

Profilbaserte gitterrister

Denne type gitterrist har ofte en høyere styrke og er best egnet for det er store åpne spenn eller andre situasjoner som krever høyere grad av styrke sammenlignet med støpte gitterrister.Dette på grunn av de langsgående I-profilene som gir høy styrke i én retning.

Kjøresterke gitterrister

Om det er den aller tøffeste typen gitterrrist du trenger, så er det kjøresterke gitterrister du er ute etter. Disse fås både som støpt med 51mm tykkelse og som profilbasert med 64mm tykkelse. Den profilbaserte versjonen skiller seg ut med dets profil-mønster, som gir ekstra styrke.

Trappetrinn

Støpte og profilbaserte trappetrinn er som navnet tilsier egnet for bruk som trappetrinn. Grunnen er dens forsterkede kant foran, som oftest merket i gult som signalfarge. Dette gjøres for å styrke de punktene på risten som opplever mest belastning, altså foran.

Oppsummering

Gjennom denne artikkelen har vi utforsket gitterrister – fra grunnleggende forklaringer og bruksområder, til de ulike produksjonsmetodene og komponentene som benyttes. Vi har sett hvordan dimensjoner og profilvalg spiller en kritisk rolle i å bestemme ristens styrke og egnethet for spesifikke applikasjoner. Vi håper du nå er bedre rustet til å vurdere hvilken type gitterrist som best møter dine spesifikke behov, enten det er for industrielle gangbaner, plattformer, trappetrinn, eller andre bruksområder. Ved å velge det riktige produktet, sikrer du lang levetid, optimal funksjonalitet, og ikke minst sikkerhet i dine prosjekter.

Noe mer du lurer på? 

Har du spørsmål ikke besvart i denne artikkelen, eller trenger råd og veiledning?
Ta kontakt med oss!