Hva er korrosjon?

Korrosjon er en naturlig prosess som påvirker materialer, primært metaller, og fører til deres forringelse over tid. Dette påvirker ikke bare materialenes strukturelle integritet og levetid, det fører også til betydelige kostnader på grunn av vedlikehold og reparasjoner. Hvorfor skjer det, og kan vi gjøre noe for å unngå det?

Hvorfor skjer det?

Enkelt sagt er korrosjon forringelsen av materialer gjennom en reaksjon med deres miljø. I byggebransjen er disse materialene ofte metaller, som reagerer med oksygen, vann og andre kjemiske elementer, noe som fører til dannelsen av oksider eller andre forbindelser. Oksygen er uunngåelig, så korrosjonsprosessen er alltid pågående, selv om den er veldig langsom.

Den uunngåelige, men svake korrosjonen fra oksygen er ofte ikke et stort problem, men det er andre faktorer som vil akselerere korrosjonen betydelig. Vann transformerer den langsomme kjemiske reaksjonen fra oksygen til en rask elektrokjemisk reaksjon. Typen vann spiller også en rolle, enten det er fuktighet fra luften, sjøvann eller vann som inneholder oppløste salter eller syrer.

Hva miljøet betyr for korrosjon

Miljøfaktorer spiller en avgjørende rolle i å bestemme korrosjonshastigheten. Materialer utsatt for et hardt klima vil korrodere i et høyere tempo.
Nedenfor er en liste over korrosive miljøer rangert fra minst til mest korrosive:

  • Tørr luft: Der oksygen alene kan forårsake korrosjon, men i et mye langsommere tempo.
  • Fuktig luft: Fuktighet i luften akselererer korrosjon.
  • Sjøvann: Tilstedeværelsen av salter øker korrosjonshastigheten betydelig.
  • Industrielle miljøer: Der syrer og kjemikalier er til stede, noe som fører til svært korrosive forhold.

I tillegg er temperaturen en kritisk faktor. Høyere temperaturer øker hastigheten på kjemiske reaksjoner involvert i korrosjon. Selv en liten økning i temperatur kan føre til en akselerert korrosjonshastighet.

Galvanisk korrosjon

En annen vurdering å tenke på i forhold til korrosjon er galvanisk korrosjon. Dette skjer når to forskjellige typer metaller berører hverandre i nærvær av noe vått, som vann. Dette får ett av metallene til å korrodere raskere enn det ville gjort på egen hånd. Dette skyldes at hvert metall har sitt eget ‘elektriske potensial’, en naturlig tendens til enten å miste eller få elektroner. Når to metaller med forskjellige potensialer er koblet sammen i et vått miljø, dannes en elektrisk krets, og strøm flyter fra metallet med høyere tendens til å miste elektroner (anodisk), til det med lavere tendens til å miste elektroner (katodisk).

Å forstå galvanisk korrosjon er avgjørende, spesielt i prosjekter med blandet metall utsatt for fuktige miljøer. Ved å vurdere de elektrokjemiske forholdene mellom forskjellige metaller, kan vi utforme strukturer og systemer som unngår galvanisk korrosjon, noe som sikrer lang levetid og strukturell integritet. Galvanisk korrosjon kan også forbigås ved hjelp av et ikke-korrosivt materiale. Man kan for eksempel plassere et materiale som gummi eller plastikk mellom to metaller for å isolere dem, og for å unngå noe form for kontakt og dermed reaksjoner.

Hva kan gjøres for å unngå korrosjon?

Selv om det kan virke uungåelig, er det effektive strategier for å redusere korrosjon og beskytte materialer:

Materialevalg

Å velge de riktige materialene for det rette miljøet er nøkkelen. Korrosjonsbestandige legeringer(alloy), rustfritt stål og ikke-metalliske alternativer som plast og glassfiber tilbyr utmerket motstand i ulike korrosive miljøer. Glassfiber tilbyr naturlig korrosjonsmotstand ettersom det er laget av bare ikke-korrosive komponenter.

Beskyttende belegg

Å påføre beskyttende belegg som maling, plast eller til og med et annet metall skaper en barriere som forhindrer korrosive elementer i å nå materialeoverflaten.

Miljøkontroll

Å kontrollere miljøet rundt utsatte  materialer kan kraftig redusere korrosjon. Å unngå et svært korrosivt miljø som det som finnes nær saltvann, kan kraftig øke levetiden til nærliggende materialer.

Regelmessig vedlikehold

Inspeksjons- og vedlikeholdsrutiner hjelper med å identifisere tidlige tegn på korrosjon, noe som muliggjør preventative reparasjoner før betydelig skade oppstår.

Designhensyn

Å utforme strukturer og komponenter med tanke på korrosjon kan forhindre problemer før de starter. Dette inkluderer å unngå metall-til-metall kontakt og å designe for enkelt og effektivt vannavløp.

Kunnskap hjelper med forebygging

Selv om korrosjon er en naturlig del av miljøet vårt, er det fullt mulig å betydelig redusere dens innvirkning med riktig kunnskap og strategier. Ved å forstå de ulike faktorene som bidrar til korrosjon, kan vi ta i bruk effektive forebyggende tiltak som ikke bare beskytter våre verdifulle materialer og strukturer, men også forlenger deres levetid betraktelig. Dette innebærer en grundig evaluering av materialene som brukes, miljøet de utsettes for, og de spesifikke risikoene de står overfor.

Ved å velge korrosjonsbestandige materialer eller beskytte eksisterende strukturer med belegg eller ved å designe med korrosjonsforebygging i tankene, kan vi unngå de kostbare konsekvensene av korrosjon. Dette inkluderer ikke bare de direkte kostnadene ved reparasjon og vedlikehold, men også indirekte kostnader som tap av funksjonalitet og redusert sikkerhet.

Glassfiber Produkter AS on YouTube

Vi har også laget en video om korrosjon, se den her!