Glassfiber Produkter har levert ny, kjøresterk bro på Kvernaland – den første av sitt slag i hele Norge! Broen erstatter den gamle trebroen over Frøylandsbekken, og blir et mye bedre alternativ for gående, syklende og kjørende.

Stengt vei og korrodert bro

Beboerne ved Frøylandsbekken på Kvernaland sto ovenfor noen utfordringer. På grunn av anleggsarbeid i området blir veien stengt, noe som ville hindret utkjøringen til fylkesveien. Alle hus må kunne nås av beboerne og service- og utrykningskjøretøy. Det er her Glassfiber Produkter kommer inn på banen.

«Vi har produsert en bro av glassfiber» forklarer prosjektleder Magnar Stangeland. «Glassfiberen gjør at broen har lav vekt. Broen er designet for 10 tonns akseltrykk, og er sjekket for 18 tonn boggilast. I tillegg er glassfiberen vedlikeholdsvennlig og man slipper korrosjon»

Beboerne skal bruke den nye broen for å nå fylkesveien. Men hvor skal broen være? Over Frøylandsbekken lå den gamle sykkelbroen, en bro preget av råte og korrosjon. Tilstanden til broen var såpass dårlig at broen nå er revet. Det åpnet for en perfekt plassering til den nye glassfiberbroen.

Broen blir løftet av kranbilen og heiset på plass

Her heises broen på plass. Den lave vekten sørget for en kjapp og enkel flytting.

To fluer i en smekk

Broen vil være en løsning på to problemer. Beboerne vil lett komme seg ut til fylkesveien, samtidig som service- og utrykningsbiler kommer til ved behov. Broen skal fungere slik fremover til den gamle veien åpner igjen. Deretter skal broen brukes av gående og syklende.

«Jeg håper beboerne på Kvernaland vil like den nye broen» legger Stangeland til. «Nå har de en solid og trygg bro som i tillegg er sklisikker».


Lett å håndtere

Broens lave vekt gjorde det mulig å frakte med kranbil. En tyngre bro ville krevd en stor kran, men den fire tonns broen ble heiset og fraktet uten problemer. Nede ved bekken tok det ikke mer enn 5-10 minutter heising før broen var på plass. Se gjerne filmen av monteringen nedenfor.


Kjapt og nøyaktig

Glassfiber Produkter har brukt CNC-maskin i produksjonen av broen. CNC-maskinen bearbeider glassfiberprofilene kjappere og med stor grad av nøyaktighet. Her er en liten oppsummering om broens egenskaper:

  • Kjøresterk (designet for 10 tonn akseltrykk)
  • Lav vekt
  • Lett å montere
  • Vedlikeholdsvennlig
  • Ingen korrosjon

 

Takk til Grunn-service AS for et spennende oppdrag.

 

Kan glassfiber være løsningen for deg? Ta kontakt her!

 

Broen ble hentes hos Glassfiber Produkter og fraktet med kranbil til Kvernaland.