Glassfiber Produkter skal levere gangbaner, trapper, rekkverk, plattformer og leidere til Salmon Evolution, et stort, nytt oppdrettsanlegg på Indre Harøya i Møre og Romsdal. Salmon Evolution blir et av de største landbaserte oppdrettsanleggene i Europa, og Glassfiber Produkters løsninger vil være en del av det spennende prosjektet.

Glassfiberens egenskaper gjør det til et ettertraktet materiale innen fiskeoppdrett. Glassfiber tåler alt av sjø, vær og vind uten å korrodere, og det har høy styrke og lang levetid. Man vil finne glassfiberprodukter montert overalt på oppdrettsanlegget, noe glassfiberen passer utmerket til. Materialet har lav vekt og er lett å justere og montere.

«Vi skal levere flere ulike produkt til Salmon Evolution, og disse vil ha hver sine viktige funksjoner. Gangbaner, trapper og plattformer de går på, rekkverk de holder i og leidere de klatrer i vil være glassfiber produsert av oss» forklarer prosjektingeniør Ivar André Olsen.

Daglig leder og prosjektingeniør med kontrakten i hånd. Bjellen på veggen plinges i hver gang det skaffes et stort oppdrag.

Ledende i Europa
Salmon Evolution står bak det gigantiske oppdrettsanlegget, en av de største i Europa. Anlegget er landbasert og skal bestå av 48 like kar, klar til å produsere 36.000 tonn med bærekraftig laks av ypperste kvalitet. 12 kar skal ferdigstilles i fase 1 av byggingen. Hvert kar har en diameter på 28 meter og er ca 13 meter høye. Vannstanden vil nå 8 meter i høyden og kan inneholde ca 5 millioner liter vann. Det er inne i disse karene det skal monteres gangbaner i glassfiber.

Karene er ca 13 meter høye og skal inneholde ca 5 millioner liter vann. Foto: Artec Aqua

Foto: Artec Aqua

 

Foto: Moldskred

Artec Aqua, som avtalen er inngått med, er totalentreprenør av prosjektet. Vi takker Artec Aqua for tilliten og ser frem til et godt samarbeid. Les mer om Artec Aqua under:

Om Artec Aqua

Artec Aqua er en totalleverandør av landbaserte oppdrettsanlegg. Selskapet leverer oppdrettsanlegg med RAS-, gjenbruk- og gjennomstrømningsteknologi.

Artec Aqua håndterer hele eller deler av jobben; fra rådgivning til prosjektering, kontrahering og bygging. Selskapet var tidlig ute med en rendyrket satsing på anlegg for landbasert oppdrett, og har gjennom flere suksessprosjekter skapt tette relasjoner til både kunder og samarbeidspartnere.

Siden oppstarten i 2002 har selskapet vært i sterk vekst, og er i dag en toneangivende aktør i en spennende og fremtidsrettet bransje. Artec Aqua har sitt hovedkontor i Ålesund.

Artec Aqua ble i januar 2021 en del av Endúr ASA.

For mer informasjon, se www.artec-aqua.no og www.endur.no.

Foto: Artec Aqua

Ønsker du å høre mer om våre produktløsninger?