Glassfiber Produkter utfører rørinspeksjon på produksjonsskipet Jotun FPSO. Skipet har flere rørsystem av glassfiber som ble installert tilbake i 1998 og 1999. Inspeksjonen utføres i samarbeid med Odda Plast AS. Det er spennende å se hvordan glassfiberen har holdt seg etter så lang tid.

«Vi vet at glassfiber er et utmerket materialet til disse rørsystemene. Glassfiber korroderer ikke, noe som inspeksjonen også viser. Materialet gir lang levetid som man kan se på bildene» sier Elling Stangeland, daglig leder i Stangeland Glassfiber Produkter AS.

Glassfiberrørene etter 20 år på Jotun FPSO.

Lang levetid
Valget om å bruke glassfiber var ikke tilfeldig. Glassfiberrør har lav vekt som gjør rørene lette å montere og håndtere. Materialet er også svært allsidig og effektivt. Med glassfiber slipper man korrosjon, og det gir rørsystemene lang levetid.

Stor oppgradering av Jotun
Eierne av skipet, Vår Energi, satser stort på å forlenge levetiden. Jotun FPSO har produsert olje i Nordsjøen i 20 år, og skal fortsette  med arbeid på Balderfeltet etter oppgraderingen. Fornyingsarbeidet foregår hos Rosenberg Worlys verft i Stavanger, og etter planen skal skipet være ferdig i slutten av 2022.

Inspeksjon
Rørsystemene er produsert av Future Pipe Industries og installert på Jotun FPSO i 1998 da skipet ble bygget. Basert på grundig kompetanse og lang erfaring ble Glassfiber Produkter valgt til å utføre inspeksjonsjobben som består av visuell inspeksjon og videoinspeksjon.

«Vi har et godt samarbeid med Rosenberg og utfører en grundig inspeksjon. Vi er svært fornøyde med å se hvor godt glassfiberen har klart seg. Det viser nettopp hvilken kvalitet materialet har» forklarer Stangeland.

Ønsker du produkter av høy kvalitet og med lang levetid? Ta gjerne kontakt med oss!

rør
rør

Her ser man den store kontrasten. Glassfiberrørene har ingen korrosjon.