Kvalaberg verksted i Stavanger nylig ferdigstilt

Til dette prosjektet “Kvalaberg verksted” har vi levert gitterrister og struktur av glassfiber.

Strukturer som rekkverk, trapper & beskyttelsesrammer ble designet og produsert uten komponenter av metall. Bolter og muttere er også av glassfiber (GR-VE). Dette er for å sikre mot høyspenning, da glassfiber er et “ikke-ledende” materiell.

Prosjektet

 • Adresse: Sandvikveien
 • Sted: 4016 Stavanger
 • Utviklingspotensial i kvm: 3500
 • Formål: Lager/verksted
 • Entrepenører: AF Gruppen AS
 • Leietakere: Go-Ahead Norge AS
 • Prosjektperiode:  Ferdigstilt desember 2019

Fordeler og egenskaper

 • Ikke elektrisk ledende – vil ikke føre til uønsket elektrisk strøm i tilfelle ulykker
 • korrosjonsbestandig – vil ikke råtne eller ruste.
 • Lav vekt – enkel håndtering på monteringssted
 • Lav termisk ledeevne – vil ikke oppleves som kaldt å ta på (håndløper).

I forbindelse med at jernbanen i Norge konkurranseutsettes, og at det innfases nye togtyper, utvikler og bygges det nye verksteder som leies ut til tog- og vedlikeholds-operatørene på kommersielle vilkår.

Det nye verkstedet på Kvaleberg stod klart i november 2019. Det ble umiddelbart overlevert til den nye togoperatøren på Sørlandsbanen og Jærbanen, Go Ahead Nordic, og deres vedlikeholds-operatør Mantena. Det nye verkstedet er universelt utformet og kan håndtere alle togtyper som benyttes til persontrafikk i Norge nå og i årene fremover. Nye Kvaleberg verksted har to innvendige spor, samt et utvendig servicespor. Videre er det anlagt et utvendig parkeringsspor og tilhørende jernbaneinfrastruktur for tilkomst til anlegget. I et sidebygg til verkstedet er det etablert nye administrasjonslokaler, garderober, fellesrom og tekniske rom.

Det nye verkstedet erstatter dagens verksted på Kvaleberg som fases ut når det nye var ferdig 15. desember 2019.

Referanse: Banenoreiendom