Art.Nr.15910 – H 38mm, åpning 19mm, grå, sand, iso FR

Artikkel 15910 – Spesifikasjoner

Platedimensjon: 315 x 6000 mm
Forsterkede kanter: Ene siden
Høyde: 38 mm
Profilavstand: 34 mm
Åpning mellom profiler: 14 mm
Åpent areal: 55%
Vekt: 19, kg/m2
Vekt pr. plate: 45 kg
Overflate: Finfordelt silica sand
Farge: Grå (RAL 7001), gul front (RAL1003)
Plastråstoff: Isophtalic polyester
Brannbestandighet: ASTM E84-05, Class 1
Flammespredning: < 25
Temperaturområde: -40 C / 60 C
Elektrisk ledningsevne: Isolerende
Maks lengde anbefalt: 1,2 m

Generell info

Støpte & profilbaserte trappetrinn er tilgjengelige i platestørrelse på 0,572 x 3,66 m og 0,31 x 6,0m. Støpte trappetrinn har forsterket gul trappenese på begge langsider. Trinn kappes opp til ønsket lengde og bredde.