Art.Nr.15903 – H 38mm, 19×19, grå, sand, iso FR

Artikkel 15903 – Spesifikasjoner

Platedimensjon: 573 x 3658 mm
Forsterkede kanter: Begge sider (gul kant)
Høyde: 38 mm
Mønster: 19 x 19 mm
Profiltykkelse: 6,5 / 5 mm
Åpning: 12 x 12 mm
Åpent areal: 42%
Vekt: 21,5 kg/m2
Vekt pr. plate: 45 kg
Overflate: Finfordelt silica sand
Farge: Grå (RAL 7001), gul front (RAL1003)
Plastråstoff: Isophtalic polyester
Brannbestandighet: ASTM E84-05, Class 1
Flammespredning: < 25
Temperaturområde: -40 C / 60 C
Elektrisk ledningsevne: Isolerende
Maks anbefalt lengde: 1 m

 

Se vår guide for valg av gitterrister.

Illustrasjonen viser hvordan trapperisten har
forsterket kant på hver langside.