Det spennende landbaserte oppdrettsanlegget åpnet endelig i 2024 og det første bassenget er i full drift. Lokasjonen byr på utfordringer med tanke på korrosjon, men Gigante Salmon har løst dette problemet ved hjelp av glassfiber.

Gigante Salmon er eksperter på lakseoppdrett og har med erfaring helt tilbake til 1988 bygget et landbasert lakseoppdrettsanlegg på Lille Indre Rosøya i Rødøy Kommune. Anlegget som har fått navnet Gigante Salmon Rødøy, skal bestå av 3 basseng som skal brukes til oppdrett av laks til matproduksjon.

Arbeidet på øya startet i 2021 og det første bassenget sto klart til å motta fisk i starten av 2024, mens arbeidet på basseng 2 og 3 fortsetter.

Det første bassenget har en grunnflate på 8000 m², mens de to neste vil være på henholdsvis 7000 m² og 13 000 m² og brukes til matfiske.

Det er altså snakk om store områder med sjøvann som fisken lever i, og for at arbeiderne på anlegget skal kunne ta vare på laksen, kreves det tilkomst over bassengene.

 

Utallige meter gangbaner

Laksen skal tas vare på, mates og bassenget skal driftes av de ansatte på øya. Å ha gangbaner som gir enkel tilgang til å ferdes på tvers av bassengene er derfor helt nødvendig for Gigante Salmon.

Valget for hvilket materiale som skulle brukes på gangbanene over det første bassenget på anlegget falt hovedsakelig på glassfiber.

Over bassenget er det nå installert over 800 meter med gangbaner, der mesteparten består av glassfiber.

Gangbanene består av gitterrister, rekkverk, festemateriell for skap og kabelhåndteringssystemer for diverse rør og ledninger som går rundt på anlegget.
Det er en komplett løsning inkludert design og installasjon som er levert av oss i Glassfiber Produkter AS.

Det ble levert så mye gangbaner, at selv Gigante Salmon måtte skryte litt på sosiale medier.

Korrosjon? Ikke med glassfiber
Anlegget, som er Rødøy Kommunes første landbaserte matfiskeanlegg, ligger på en liten øy midt ute i havgapet. Lokaliteten byr på varierende værforhold og det er sjøvann i vannkarene og i luften.
Det er med andre ord en oppskrift på korrosjon.

Valget av materiale er derfor utrolig viktig, og en stor del av grunnen til at valget falt på glassfiber.
Glassfiber er naturlig korrosjonsfritt da det ikke inneholder noe form for metall eller andre elementer som er mottakelige for å korrodere.

Praktiske løsninger overalt

Etter vår leveranse av gangbanene har Gigante Salmon tatt i bruk glassfiber flere plasser rundt omkring på anlegget.
Blant annet er glassfiber gitterrister brukt som gåflate over til en arbeidsflåte som brukes til oppbevaring av ustyr, kontorer og soveplasser for de ansatte på anlegget.
Gitterristene er festet i en metallramme som strekker seg fra land over til flåten.
En enkel løsning, som viser hvor lett glassfiber materialet kan implementeres i ulike situasjoner. Glassfiber er nemling galvanisk nøytralt, som betyr at det ikke reagerer med andre metaller, noe som kan forårsake det vi kaller galvanisk korrosjon.

Når vi snakket med Teknisk leder Kristian Aanes var dette et av punktene han trakk frem når vi spurte han om hans erfaringer med glassfiber.

Det av vi lettere kan sammenføye glassfiber med andre deler gir oss mye mindre hodebry når det gjelder prosjektering og sammenføyning, sier han.

 

Anbefales videre

Kristian har tidligere erfaring fra havnæringen og vet hvor mye tid og penger som går med til vedlikehold og utbytting av materialer. Ved å bruke glassfiber gangbaner slipper Gigante Salmon tenke på vedlikehold som maling og annen rustbehandling, noe som sparer dem for mye tid og penger.
Kristian kan derfor trygt anbefale glassfibermaterialet videre.

Jeg vil anbefale glassfiber produkter til andre i samme bransjen, og forsovet alle som trenger gangbaner i god kvalitet og som er bekymret for korrosjon og rustangrep. Da er det [glassfiber] en god måte å unngå det på.

Med løsninger fra Glassfiber Produkter AS har Gigante Salmon Rødøy gangbaner som vil være med dem hele levetiden på anlegget.

Se vår video om oppdrettsanlegget til Gigante Salmon Rødøy