Rust, vedlikehold og utskiftninger. Utfordringer Ardyne AS har løst med hjelp innovative løsninger av glassfiber.

Ardyne AS er et oljeservice selskap som er spesialisert i å levere tjenester og produkter til de fleste oljeselskaper på norsk sokkel innen P&A (plug and abandonment) og recovery. Deres norske lokaler på Tananger består av et kontorbygg og to store verkstedhaller. Der gjøres det vedlikehold og reparasjoner av eksisterende utstyr, samtidig som de har en egen R&D avdeling som jobber med å utvikle nye produkter. 

Like innenfor verkstedsdørene sitter Kenneth Frøyland.
Kenneth er Workshop Supervisor og jobber med å planlegge og tilrettelegge arbeidet som skjer på verkstedet, samt å påse at de har alt utstyret de trenger for å få levert det kundene vil ha. 

Kenneth er opptatt av å skape et trygt og godt miljø på jobb og prøver å fjerne unødvendig friksjon, og har i flere omganger tatt kontakt med oss for å løse nettopp disse utfordringene.

– Vi har kommet med ideer og dere har levert løsninger.
Det sa Kenneth Frøyland om samarbeidet mellom Ardyne AS og Glassfiber Produkter AS da vi besøkte deres lokaler i midten av oktober.

Det startet med et testkammer

Det hele startet når Ardyne skulle bygge et testkammer som skulle brukes til å trykk og funksjonsteste utstyret sitt. For å kunne gjøre det på en mest mulig sikker måte blir testene utført nedi testkammeret. Der fjerner de luft, setter inn væske og sjekker at det er lukket ved å utsette den for 5000 psi med trykk. 

Tidligere sto denne åpen, men nå er hele kammeret dekket av gule gitterrister som kan åpnes og lukkes ved behov. Vi har også levert og installert en trapp for enkel tilgang til testkammeret. 

Vår siste jobb for Ardyne var en modifikasjon av testkammeret.
Vi har nå installert rekkverk rundt testkammeråpningen slik at det skal være trygt at den står åpen. 

Installasjon av rekkverk til testkammeret.

Kenneth foran det åpne testkammeret.

Et motstandsdyktig materiale for et korrosivt miljø

I den andre hallen står en breakout-machine. Denne har som oppgave å montere og demontere ustyret Ardyne utvikler og jobber med.

For å takle sølet som oppstår er området rundt maskinen utstyrt med gitterrister av glassfiber. Den spesifikke utformingen tillater effektiv drenering av søl, og den lette konstruksjonen gjør det enkelt å fjerne risten for rengjøring.

Espen Bekkeheim viser frem en av glassfiberristene
under breakout-maskinen.

Takket være gitterristens korrosivfrie egenskaper, slipper Ardyne å bekymre seg for rust og vedlikehold av gitterristene.
Det at glassfiber er tilnærmet vedlikeholdsfritt er en av de store grunnene til at Kenneth har valgt produkter fra oss til oppgaver som dette. 

Breakout-machine omringet av glassfiberrister.

En skikkelig syretest for glassfiberen, bokstavelig talt

For å ivareta og fjerne overflaterust fra diverse verkstedsutstyr har Ardyne utviklet en løsning i form av et syrebad. Ustyret blir plassert i et bur som senkes ned i syrebadet.

Tidligere brukte Ardyne materialer som måtte behandles, vedlikeholdes og jevnlig byttes ut, men når Kenneth så etter nye løsninger tok han kontakt med Magnar Stangeland fra Glassfiber Produkter AS.

– Det er alltid kjekt med forespørsler fra Ardyne, som er så fremoverlente at de satser på glassfiber når de skal kjøre i gang nye prosjekter på verkstedet, det sier Magnar om å bli kontaktet av Ardyne.

Etter en rask telefon ble ideen raskt en praktisk løsning, og produksjonen av glassfiberburet ble igangsatt.

Espen Bekkheim senker glassfiberburet i vann etter den er ferdig i syrebadet.

Løsninger av glassfiber

Vårt partnerskap med Ardyne AS illustrerer perfekt glassfibermaterialets fleksibilitet. Forskjellige utfordringer blir løst på kreative måter, og alt realiseres ved bruk av glassfiber.

– Vi setter stor pris på Ardyne som kunde, usedvanlig kjekt firma å jobbe sammen med. De kommer med en idè som vi realiserer ved bruk av glassfiber, fortsetter Magnar om arbeidet med Ardyne.

Kenneth er tydelig på at han i fremtiden vil kontakte Glassfiber Produkter AS for å realisere hans nye ideer.
Vi i Glassfiber Produkter AS gleder oss til fremtidig samarbeid.