Langs sjøen helt på tuppen av den lille øya Værøy ligger gigantfabrikken Lofoten Biomarine. Bedriften er et eksempel på bærekraftig industri og innovasjon, og skiller seg ut som verdens første CO2-nøytrale produsent av marine oljer og proteiner. Anlegget er stappet full av spennende løsninger. Blant annet har Glassfiber Produkter AS levert en over 170 meter lang gangbanestruktur av glassfiber. I november 2023 besøkte vi fabrikken for å se gangbanen i bruk og få tilbakemeldinger fra de som bruker den hver eneste dag.

 

Utnyttelse av hele næringskjeden

Lofoten Biomarine tar imot avfall i fra fiskeindustrien og gjør disse råvarene om til blant annet fôr til oppdrettsnæringen. På denne måten brukes hele fisken, også det som ikke egner seg som menneskemat. For daglig leder Jon Vestengen er det viktig at bærekraft tas hensyn til i alle ledd av næringskjeden.
På ett år skal Lofoten Biomarine ta imot cirka 70 millioner kilo fiskeavfall. For å kunne håndtere denne enorme mengden er det bygget to rader med totalt 12 store tanker til oppbevaring. Mellom disse ruver glassfiberkonstruksjonen.

 

 

Gangbanen av glassfiber står 11 meter høy og har trappeoppganger fra bakkenivå.

Gangbane av glassfiber ble løsningen

Gangbanen er 11 meter høy og strekker seg hele 170 meter fra fabrikkbygget og ut mellom oppbevaringstankene. Denne fungerer som en bærekonstruksjon for alt av infrastruktur, samtidig som den gir ansatte enkel og sikker tilgang til både tanker og rør. Rørene frakter råstoffer, oljer og proteiner rundt i fabrikken og ligger på toppen av gangbanen. Gitt det utfordrende miljøet på Værøy var valget av materialer til bærekonstruksjonen svært viktig. Strukturen måtte ikke bare tåle de skiftende værforholdene, men også stå imot saltvannssprut fra havet, kun meter unna. For Jon ble glassfiber det åpenbare valget.

Gangbanen strekker seg fra fabrikkbygget og ut mellom de 12 tankene.

Lang levetid og «Cost of ownership»

Da Jon skulle velge materiale var det spesielt 2 punkter han fokuserte på.

“Vi har valgt glassfiber i utgangspunktet på grunn av levetid. Det er levetid, og så er det cost of ownership.”

– Jon Vestengen

Han vet hvor mye ekstra tid og penger som går til vedlikehold, spesielt i et miljø som på Værøy.
Med glassfiber trenger han ikke å bekymre seg for vedlikehold eller utbytting av deler, og kan fokusere på kjerneoppgavene. For Lofoten Biomarine har glassfiber vært en «set and forget» løsning.

Gangbanen bevarer sikkerhet og gir enkel tilgang til både tanker og rør.

«Skulle jeg bygget på nytt hadde jeg valgt glassfiber»

Når Jon nå ser tilbake på det fullførte arbeidet er det ingen tvil om at glassfiber var det rette valget for gangbanestrukturen. Han har lært mye fra sin nye erfaring med glassfibermaterialet.
På innsiden av fabrikken har Jon brukt andre materialer enn glassfiber til trapper, gangbaner, stiger m.m.
Selv om han er fornøyd med disse løsningene, ser han ikke bort ifra at han ville brukt glassfiber dersom han skulle bygget på nytt.

Jon Vestengen og Elling Stangeland, daglig leder for Glassfiber Produkter AS.

Her kan du se en video fra turen vår der daglig leder Jon Vestengen deler sine erfaringer med glassfiber.