Det er ingen tvil om at egenskapene til glassfiber-materialet har fått økende anerkjennelse innenfor fiskeoppdrettsanlegg. Det skyldes i stor grad materialets mange egenskaper som effektivt adresserer de utfordringene som tradisjonelle materialer står overfor i det krevende miljøet i og rundt fiskeoppdrettsanlegg.

For oss i Glassfiber Produkter AS har fiskeoppdrett blitt et stort marked, der vi ser at vi kan bidra til å løse utfordringer ved hjelp av våre produktløsninger. Vi har allerede deltatt i flere leveranser til fiskeoppdrettsanlegg, både utendørs som for eksempel Bulandet Miljøfisk AS og noen innendørs som gigantprosjektet Salmon Evolution.
Felles for disse er at de alle befinner seg i krevende og høyt korrosive miljøer.


Ingen korrosjon

Tradisjonelt sett ville materialene som brukes i slike anlegg raskt ha blitt utsatt for rust og korrosjon, noe som ville nødvendiggjort regelmessig vedlikehold eller utskiftning. Dette medfører betydelige kostnader både i tid og penger. Men glassfiber tåler slike krevende og korrosive forhold uten å ruste, råtne eller korrodere, og gir dermed både økonomisk og strukturell holdbarhet.

Innsiden av et av vannkarene hos Salmon Evolution Foto: Artec Aqua

“Produktene av glassfiber er flotte og tåler det krevende miljøet i anlegget vårt. Vi sparer både tid og bekymringer da glassfiberen krever minimalt med vedlikehold

– Oddvar Rapstad, Site Manager Salmom Evolution

Lett og Sterk

Glassfiber har den imponerende egenskapen å oppnå samme styrke som tradisjonelle materialer, men med opptil halvparten av vekten. Denne unike kombinasjonen gir våre glassfiberprodukter en betydelig fordel, da de er sterke nok til å håndtere krevende bruksområder samtidig som de er betydelig lettere enn sine tradisjonelle motparter.

Den lave vekten gjør installasjonen av våre glassfiberprodukter enkel og kostnadseffektiv, samtidig som de gir en solid og pålitelig løsning for ulike anvendelser. 

“Vi er veldig fornøyde med det Glassfiber Produkter har levert. Glassfiber er et enkelt materiale å bearbeide og gjøre nødvendige stedlige tilpasninger på. Det er supert å ikke trenge å bekymre seg for rust.”

– Lars Petter Nora, Assisterende Prosjektleder Salmon Evolution

Bærekraftig

I bygge- og industribransjene stilles stadig strengere krav til bærekraft, med økende fokus på miljøvennlighet, ressursutnyttelse og reduksjon av negativ påvirkning på planeten.
Vi er derfor stolte av å kunne jobbe med et materiale som kan ha opp til hele 54% mindre globalt oppvarmingspotensiale (GWP) sammenlignet med stål og aluminium. Dette er i følge Det europeiske komposittforbundet, som viser til forskning hvor materialets produksjon, forming og resirkuleringsmuligheter vurderes.

En annen stor fordel med tanke på bærekraft er den lange levetiden på produktene som produseres i glassfiber. Langsiktige løsninger betyr mindre utskiftinger og nødvendige oppgraderinger.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft