Produktløsninger er levert til Salten Smolts nye smoltanlegg i Breivik. Glassfiber Produkter har bidratt med gangbaner, rekkverk, trapper og stiger til prosjektet. Fuktige og korrosive miljø krever robuste materialer som varer lenge, og valget falt på glassfiber som den mest optimale løsningen. 


Korrosjonsfritt og vedlikeholdsvennlig

Glassfiberen presterer utmerket i krevende miljøer. Materialet er svært motstandsdyktig mot korrosjon og vil tåle mye fukt og salt uten problemer. Glassfiberen krever lite vedlikehold og har lang levetid.

«Vi opplever stadig flere forespørsler fra fiskeoppdrettsnæringen» sier prosjektleder Magnar Stangeland. «Næringen ser alle de gunstige fordelene ved glassfiber og hvordan det løser typiske utfordringer andre materialer har. Glassfiber er i tillegg svært anvendelig og kan tilpasses det meste»

3D-modell av gangbane.

Kvalitet i alle ledd

Glassfiber Produkter har samarbeidet med Total Betong AS for å finne de beste løsningene til prosjektet. Vi tilbyr en rekke tjenester som gjør at vi kan ta prosjekter fra idé til endelig produkt. Våre dyktige tekniske tegnere skreddersyr design av glassfiberstrukturer og vårt verksted følger opp med produksjon. Å følge prosessen fra A til Å sørger for at produktene vi leverer holder høy kvalitet og presterer optimalt.

 

Tredobling av produksjonen

Salten Smolt øker kapasiteten med å bygge et helt nytt setteanlegg i Breivik, side om side med det gamle. Sammen vil begge anleggene tredoble produksjonen og resultere i 3,5 – 4 millioner smolt per år. Et nytt anlegg vil sikre en moderne infrastruktur og gjøre produksjonen av laks framtidsrettet og mer bærekraftig. Som en bonus har prosjektet båret med seg mange positive ringvirkninger for næringslivet rundt.

 

Vi takker Total Betong AS for et solid samarbeid og for et spennende oppdrag.

I KORROSIVE MILJØ ER DET GLASSFIBEREN
SOM VARER

Ta gjerne kontakt og vi hjelper deg finne de optimale løsningene.