Stadig flere fiskeoppdrettere ser til Glassfiber Produkter når de er på jakt etter solide og korrosjonsfrie produktløsninger. Denne gangen har vi levert gangbaner, trapper og andre produkter til Steinvik Gruppens nye anlegg i Svelgen, Bremanger – et stort landsbasert anlegg som skal produsere både rensefisk og smolt. 

Ser potensialet i glassfiber

Fiskeoppdrettsmarkedet vender blikket mer og mer mot glassfiber. Produksjonen krever sterke materialer som tåler krevende og korrosive miljø. Glassfiber seiler frem som en sterk kandidat på grunn av dens vedlikeholdsvennlighet, lange levetid og motstandsdyktighet mot korrosjon. Lav vekt og høy styrke gjør materialet lett å håndtere og installere.

Lengste gangbaner hittil

Til prosjektet har Glassfiber Produkter levert gangbaner, plattformer, rekkverk, trapper og leidere. To av gangbanene er de lengste vi har produsert – på hele 23 meter!

Kombinerer rensefisk og smolt

Glassfiberproduktene er levert til Steinvik Gruppens nye anlegg i Svelgen i Bremanger. Her har Steinvik et allerede eksisterende anlegg som produserer rensefisk, og nå utvides prosjektet. Anlegget vil ha en noe uvanlig todeling: den ene delen skal produsere mer rensefisk og den andre blir et påvekstanlegg for laks. Steinvik håper å doble produksjonen av rensefisk.

«Inkludert oppgradering har vi satset cirka 507 millioner kroner her siden 2014. Dette er den største satsingen på land vi har gjort noen gang» sier prosjektleder Bjarte Steinhovden i Steinvik Gruppen til Bygg.no

Artec Aqua AS, totalentreprenøren bak prosjektet, har også lagt til rette for at rensefiskanlegget skal kunne konverteres til lakseoppdrett. Det betyr at Steinvik kan omstille seg raskt om de ser at etterspørselen fra markedet endrer seg. Utgår etterspørselen etter rensefisk kan produksjonen av smolt heller overta, og på sikt er det mulighet for å gjøre smoltanlegget om til matfiskanlegg.

Tilpasningsdyktige glassfiberløsninger

Med mange års erfaring vet vi i Glassfiber Produkter hva som må til. Glassfiberen er fleksibel og gir våre tekniske tegnere stor bredde i hvordan de kan designe glassfiberstrukturer. Vårt verksted tar seg av produksjonen og her kan mye tilpasses. Vi optimaliserer design og produkt basert på hva situasjonen krever og hva våre kunder ønsker.

Vi gleder oss over at stadig flere ser mulighetene i glassfiber og hva det kan brukes til, og vi ser frem til mange flere prosjekter fremover.

I KORROSIVE MILJØ ER DET GLASSFIBEREN
SOM VARER

Ta gjerne kontakt og vi hjelper deg å finne de optimale løsningene.