Skreddersydde strukturer i glassfiber er designet, fabrikkert og levert til Hofseth Aquas anlegg i Tafjord. Anlegget er bygget ut med ny del for postsmolt, og blir en del av selskapets satsning på ørretproduksjon. Med strukturer i glassfiber vil anlegget være solid rystet i lang tid fremover.

Støtte i glassfiberen

Ruvende høyt mellom karene finner du seks meter høye strukturer i glassfiber, strukturer som understøtter dekket mellom karene. Over karene henger glassfiberbroer montert i tak. I tillegg til trapper og leidere har vi også laget rørstøtter i glassfiber. Rørstøttenes design er utviklet i tråd med styrke- og belastningskrav. Basert på disse strukturene har vi skapt et standarisert design for rørsupport som er tilgjengelig på vår egneproduserte produkter-side.

I designfasen gjør vi alle tilpasninger for å skape optimale løsninger. Blant annet har vi lagt opp til å feste gangbroene i taket. Det er et svært praktisk alternativ og har blitt en populær løsning.

– Gaute, prosjektleder

Fornøyde tilskuere observerer smolten i karene. Foto: Hofseth Aqua, Jannicke

Økende interesse fra fiskeoppdrettsnæringen

Ordet om våre løsninger i glassfiber sprer seg raskt. Stadig flere får øyene opp for glassfiberen og alle fordelene materialet byr på. Med glassfiber kan vi skape robuste og lette strukturer som ikke korroderer og krever minimalt med vedlikehold. På tross av glassfiberens lave vekt er styrken ivaretatt og sørger for robuste strukturer med lang levetid.

Lett og fleksibel som glassfiberen er kan komponentene leveres flatpakket. Transport blir enklere, kostnader lavere og flytting rundt på byggeplass lettere.

– Kjetil, produksjonsleder

Gangbroer i glassfiber egner seg utmerket til fuktige miljø. Foto: Hofseth Aqua, Jannicke

Stort og moderne anlegg for ørret

Strukturene er levert til den nye delen av Hofseth Aquas oppdrettsanlegg i Tafjord. Postsmoltanlegget vil bestå av seks 18-meters kar, og skal produsere ørret for Hofseths sjøanlegg. En viktig del av satsingen blir å øke fiskevelferden, og produsere mer fisk. Anlegget har konsesjon til å produsere opp mot 2000 tonn smolt i året.

Nok en takk til totalentreprenør Artec Aqua for oppdraget og et godt samarbeid.

Om Artec Aqua

Artec Aqua er en totalleverandør av landbaserte oppdrettsanlegg. Selskapet leverer oppdrettsanlegg med RAS-, gjenbruk- og gjennomstrømningsteknologi.

Artec Aqua håndterer hele eller deler av jobben; fra rådgivning til prosjektering, kontrahering og bygging. Selskapet var tidlig ute med en rendyrket satsing på anlegg for landbasert oppdrett, og har gjennom flere suksessprosjekter skapt tette relasjoner til både kunder og samarbeidspartnere.

Siden oppstarten i 2002 har selskapet vært i sterk vekst, og er i dag en toneangivende aktør i en spennende og fremtidsrettet bransje. Artec Aqua har sitt hovedkontor i Ålesund.

Artec Aqua ble i januar 2021 en del av Endúr ASA.

For mer informasjon, se www.artec-aqua.no og www.endur.no.

Foto: Artec Aqua

Tenker du glassfiberen kan brukes til ditt neste prosjekt? Vi vil gjerne høre hva du og din bedrift har på gang, og hvordan vi kan bidra.